Encyklopedie

Poporodní adaptace

>
Po porodu probíhají u novorozence
ventilační, cirkulační a metabolické změny, které umožňují novorozenci adaptaci
na extrauterinní způsob života.

První vdech novorozence a
přeměna krevní cirkulace plodu na cirkulaci novorozence byla podrobně probrána
v kap.