Encyklopedie

Mikroodběr krve z hlavičky plodu

>
Při hraničních a nejasných CTG nálezech
máme možnost ověřit si stav plodu za porodu pomocí mikroodběru kapky krve
z hlavičky plodu
podle Salinga. Určování pH fetální krve z kůže
hlavičky plodu bylo zavedeno E. Salingem v r. 1961 a tato metoda se
rychle  ujala, avšak dnes se pro
technickou náročnost a invazivitu z hlediska plodu nepoužívá (obr.
9.3-19). Lze ji použít až po odtoku plodové vody a při takovém nálezu na hrdle
děložním, který umožňuje v zrcadlech přímý náběr z hlavičky plodu. Hodnota pH
fetální krve z kůže na hlavičce plodu odpovídá hodnotě mezi pH krve v
pupečníkové véně a pupečníkové arterii.

 

Z fetální krve je možno vyšetřovat
jednak aktuální pH, jehož snížení svědčí pro akutní acidózu (většinou
kombinovanou respirační a metabolickou), jednak ekvilibrované pH, které je
spolehlivějším ukazatelem metabolické acidózy způsobené zvýšeným podílem
anaerobního metabolismu. Protože v průběhu porodu, obzvláště ve II. době
porodní, pH fetální krve i za fyziologických podmínek klesá, je nutné veškeré
údaje o fyziologických, popř. kritických hodnotách pH udávat ve vztahu
k určité časové fázi porodu. Z četných rozborů vyplývá, že až
20 % spadá na nálezy chybně pozitivní i negativní.

Indikací k mikroodběrům je distres
plodu, který se projevuje hraničním kardiotokografickým záznamem nebo zkalenou
plodovou vodou, dále acidóza matky či zhodnocení intrauterinní resuscitace
plodu (např. účinek parciální tokolýzy). Kontraindikací je infekce matky,
obličejová poloha a podezření na poruchu koagulace u plodu.

Komplikace této metody tvoří necelé 1 %.
Mezi nejzávažnější z nich patří krvácení z kůže hlavičky plodu
a infekce po mikroincizi.

S postupným rozvojem fetální
kardiotokografie se indikace k použití mikroodběrů fetální krve zúžily,
neboť nepopiratelnou výhodou CTG je možnost kontinuálního sledování stavu plodu
i snadnější technika. Určování pH fetální krve z kůže hlavičky plodu
pomáhá ale účinně zpřesňovat diagnózu stavu plodu.

Interpretace výsledků kapilárního pH plodu za porodu:

 • •
  pH > 7,20 = normální hodnota,
 • •
  pH < 7,20 = počínající hypoxémie
  plodu,
 • • pH <
  7,12 = hypoxie plodu.

Metodu lze z hlediska bezpečnosti
plodu využít maximálně dvakrát během porodu. Vyšetření je vhodné doplnit
stanovením venózního pH matky.