Encyklopedie

Fetální elektrokardiogram

>
Jedná se nejnovější přístup
v analýze fetální hypoxie v průběhu porodu. Systém je označován
zkratkou STAN (analýza úseku ST) na EKG plodu (obr. 9.3-22). Predikce hypoxie
byla potvrzena v řadě studií současně s hodnocením kardiotokografie
plodu a acidobazické rovnováhy plodu pomocí mikroodběru kapky krve z hlavičky plodu.

 

Úsek ST na fetálním EKG citlivě reaguje
na stres plodu a snížení kyslíku v myokardu.

Během hypoxémie jsou aktivovány b-adrenergní receptory a anaerobní
glykogenolýza. Tímto procesem se uvolňuje kyselina mléčná, ale také draslík,
což vede ke změně potenciálu buněčné membrány buněk myokardu. To se projeví na
EKG elevací úseku ST (obr. 9.3-23). Hypoxémie také stimuluje sekreci adrenalinu,
který zvyšuje kontrakční aktivitu myokardu a dále indukuje glykogenolýzu. Toto
se opět projeví zvýšením vlny T na EKG. Pokud hypoxémie přejde do těžké formy
hypoxie, nastane deprese úseku ST. Myokard již není schopen reagovat na
nedostatek kyslíku a čelit prohlubující se hypoxémii. Výsledkem je pokles
aktivity myokardu a riziko kardiovaskulárního selhání. Rovněž deprese ST úseku
s elevací vlny T nebo bifázický tvar úseku ST predikuje ischémii myokardu
(obr. 9.3-24).

 

Elevace úseku ST reaguje na stres a
anaerobní metabolismus.
Progresivní růst úseku ST reprezentuje pokračování anaerobního
metabolismu a riziko dekompenzace myokardu z vyčerpání zásob glykogenu a progrese
metabolické acidózy. Bifázický nebo negativní úsek ST již prokazuje dekompenzaci
myokardu a jeho ischémii.