Encyklopedie

Placentární funkce

>
Placentární funkce jsou:

  • • nutritivní,
  • • respirační,
  • • exkreční,
  • • endokrinologická,
  • • imunologická.

Všechny placentární funkce jsou
neoddělitelné od funkcí
plodu, proto hovoříme o fetoplacentární jednotce.