Encyklopedie

Reflex mléčné sekrece a vypuzovací reflex

>
Mléko, které vyplňuje a dilatuje alveoly,
je dopravováno k dítěti prostřednictvím myoepiteliálních buněk, které
obkružují alveoly a kontrahují drobné mlékovody, odpovědné za reflex mléčné
ejekce (obr. 9.9-1). Tento reflex je spuštěn sáním kojence a je zprostředkován
hypothalamem a následně hypofýzou, která uvolňuje do krevního oběhu oxytocin.

Oxytocin způsobuje kontrakci
myoepiteliálních buněk a mléko je vypuzováno z alveolů a drobných
mlékovodů do větších duktů a subalveolárních rezervoárů. Oxytocin také inhibuje
uvolnění dopaminu z hypothalamu, což dále stimuluje sekreci mléka (obr.
9.9-2).

 

I zde mohou nepříznivé emocionální a
fyzické faktory oslabit vypuzovací reflex. Proto, aby došlo k úspěšnému
zahájení laktace, musí být matka vnitřně přesvědčena, že je kojení schopna.
Psychologicky důležitou roli hraje i profesionální přístup ošetřujícího
personálu.