Encyklopedie

Péče o novorozence s chirurgickou problematikou

>
Atrézie choan: hlavní příznak je inspirační dyspnoe, která se zmírňuje při
otevřených ústech. Nelze zavést nazogastrickou sondu. Léčba - zavedení
vzduchovodu, popř. intubace.

Pierre Robinův syndrom: příznaky jsou mikromandibula, zapadající jazyk, dyspnoe až apnoe. Léčba -
zavedení vzduchovodu, popř. intubace.

Rozštěpy břišní stěny: omfalokéla, gastroschiza. Gastroschiza se od předchozí liší tím, že orgány
dutiny břišní prolabují rozštěpenou břišní dutinou ven. Léčba - sterilní krytí
vlhkou teplou rouškou. Stabilizace ventilace a oběhu, zavedení nazogastrické
sondy pro dekompresi žaludku.

Brániční kýla byla probrána výše.

Rozštěpy neurální trubice: meningomyelokéla - kryje se sterilní vlhkou rouškou, poloha na břiše.