Encyklopedie

Zajištění novorozence k transportu

>
V posledních letech se podařilo díky
transportům "in utero" (převozy těhotných žen) koncentrovat porody předčasně
narozených dětí do perinatologických center. I přes účinný systém koncentrace
rizikových a patologických těhotenství zůstává určitý počet novorozenců
s nízkou porodní hmotností nebo patologických novorozenců, kteří se narodí
mimo centra a vyžadují převoz na specializovaná pracoviště. Transport
novorozence má své zvláštnosti jednak z hlediska terapeutických postupů, jednak
vyžaduje poněkud odlišné vybavení pro zajištění intenzivní nebo resuscitační
péče.